Full Stack .NET utvecklare / Data Engineer  

Full Stack .NET utvecklare / Data EngineerValu8 tillhandhåller en ledande SaaS plattform och ett affärsverktyg för Europeiska aktörer inom private equity, venture capital och corporate finance, banker, management consultancy samt andra delar av den finansiella sektorn...