Integritetspolicy

 

Valid IT AB värderar skyddet av personuppgifter, vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra webbesökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy

Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara namn, personnummer, organisationsnummer (vid enskild firma), adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer, anställningsnummer, bilder och ljudupptagningar, registreringsnummer. En indirekt personuppgift är något som inte kan knytas till en enskild person direkt, men som ändå berättar något om personen.

Personuppgifter vi samlar in
Den personliga informationen vi samlar in är det som du aktivt tillhandahåller genom att fylla i vårt kontaktformulär, vid offertförfrågan, beställningar av produkter/tjänster eller genom att du skickar in spontana jobbansökningar eller frågor via e-post. Vi samlar även in hur många besökare använder vår webbplats via deras IP-adress. Denna information används för att vidareutveckla webbplatsens innehåll och funktioner. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta detta i förväg.

Syfte med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:
– För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via, e-post, kontaktformuläret och våra konton på sociala medier
– Hantera arbetsansökningar
– De kontaktuppgifter du anger kan användas för att kontakta dig gällande pågående arbete, information om din order eller andra liknande produkter och tjänster, nyhetsbrev etc.
– Optimera och förbättra vår webbsida samt föra besöksstatistik

Mottagare och begränsningar av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter både inom EU/EES och utanför EU/EES, som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge de är relevanta för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som Valid IT behandlar om dig. Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida som vi inte kontrollerar. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Behandling av personuppgifter om barn
Valid IT riktar sig inte till barn samlar därmed inte in personuppgifter om barn. Om du är målsman och misstänker att ditt barn lämnat personuppgifter till oss, ber vi dig att kontakta oss omedelbart för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende borttagning.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad. Du har även rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss
Vid frågor gällande denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kontakta oss gärna via e-post info@validit.se eller per post till:
Valid IT AB
Idrottsgatan 30
441 40 Alingsås

Uppdatering av integritetspolicyn
Vi gör löpande ändringar i denna policy, den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.validit.se